Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Święciechowie informuje, że od 1 stycznia 2022r. obowiązuje nowe kryterium dochodowe w pomocy społecznej:

  1. dla osoby samotnie gospodarującej - w wysokości 776 zł,
  2. dla osoby w rodzinie - w wysokości 600 zł;

Załącznik:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej