Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Święciechowie przypomina o możliwości złożenia wniosku o dożywianie dzieci w szkole w ramach programu "Posiłek w szkole i w domu".

Pomocą mogą zostać objęte rodziny, spełniające kryterium dochodowe w wysokości 150% kryterium, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej (od 1 stycznia 2022r. kryterium dochodowe wynosi 600,00 zł). Do wniosku należy dołączyć wszystkie niezbędne dokumenty, szczegółowe informacje udzielą poszczególni pracownicy socjalni w zależności od terenu.

Obecny program obowiązywał od 1 września 2021r. do 31.12.2021r.

Kontakt do pracowników socjalnych 65 533 00 32, 65 533 07 32wew. 22 i 23, 519 687 828.