Opaski bezpieczeństwa

Gmina Święciechowa uzyskała wsparcie finansowe z dotacji celowej budżetu państwa na realizację programu "Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2024 moduł II, tj. świadczenie "opieki na odległość" na rzecz osób starszych poprzez dofinansowanie zakupu oraz kosztów użytkowania tzw. "opasek bezpieczeństwa".

Zadanie ma na celu wsparcie seniorów z Gminy Święciechowa w wieku 60 lat i więcej w miejscu zamieszkania, którzy mają problemy związane z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzących samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkających z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającej opieki w codziennym funkcjonowaniu w zakresie odpowiadającym ich potrzebom.

Opaska to urządzenie elektroniczne, zakładane na nadgarstek wyposażone w kartę SIM i kabel zasilający, z możliwością połączenia głosowego z Centrum Teleopieki pozwalające na monitorowanie funkcji życiowych, wyposażone m.in. w przycisk SOS (alarmowy), detektor upadków, czujnik zdjęcia opaski, lokalizator GPS, komunikację telecentrum z opiekunem i podsiadające również funkcje pomiaru temperatury, ciśnienia, pulsu, saturacji.

Opaska umożliwia połączenie z TeleCentrum w przypadku potrzebnej pomocy 24h/dobę w sytuacji nagłego pogorszenia samopoczucia, czy zachorowania jej użytkownika.

W ramach programu edycja na 2023 rok zakupiono 16 opasek. Otrzymane środki finansowe na rok 2024 zostaną przeznaczone na przedłużenie abonamentu dla tych 16 opasek.

Osoby zainteresowane otrzymaniem bezpłatnej opaski spełniającej wyżej wskazane wymagania mogą kontaktować się z pracownikami socjalnymi Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej w Święciechowie, ul. Strzelecka 6 tel. 655330732, 655330032, 519 687 828