Ośrodek Pomocy Społecznej w Święciechowie wspiera osoby potrzebujące.

Jednym z prowadzonych działań jest wolontariat kierowany przede wszystkim do osób starszych, samotnych, niepełnosprawnych, które oczekują pomocy w zakresie wyjścia na spacer, spędzania czasu wolnego, czytania, rozmowy itp.

Jeśli chcesz pomóc zapraszamy do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Święciechowie. Chętnie podejmiemy współpracę z osobami, które charakteryzują się cierpliwością, otwartością z osobami, które charakteryzują się cierpliwością, otwartością, empatią do osób starszych. Chcą swój czas wolny przeznaczyć na pomoc innym.
Wolontariusz powinien mieć łatwość i umiejętność nawiązywania kontaktów.
Ośrodek zapewnia wolontariuszowi: - pomoc w pracy wolontariackiej
 

  • spotkania z ciekawymi ludźmi
  • zaświadczenia o odbyciu wolontariatu

 

Osoby chętne prosimy o kontakt z p. Anną Sztyler tel. 65 5330732 wew. 23.