Symbol pracownika

https://gops.swieciechowa.pl/a...Informacja o wynikach naboru

na stanowisko urzędnicze – ds. świadczeń wychowawczych

w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej

w Święciechowie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Święciechowie informuje, że w wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko urzędnicze – ds. świadczeń wychowawczych - został wybrany Pan Piotr Matecki, zam. Święciechowa.

Uzasadnienie wyboru:

Wybrany kandydat spełniał wymagania niezbędne do zatrudnienia na stanowisku urzędniczym ds. świadczeń wychowawczych pod względem formalnym i merytorycznym. Wiedza i wykształcenie pozwalają na zatrudnienie go na ww. stanowisku.

Joanna Primel

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Święciechowie

Informacja o wynikach naboru

na stanowisko urzędnicze – ds. świadczeń wychowawczych

w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej

w Święciechowie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Święciechowie informuje, że w wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko urzędnicze – ds. świadczeń wychowawczych - został wybrany Pan Sebastian Andrzejewski, zam. Święciechowa.

Uzasadnienie wyboru:

Wybrany kandydat spełniał wymagania niezbędne do zatrudnienia na stanowisku urzędniczym ds. świadczeń wychowawczych pod względem formalnym i merytorycznym. W najwyższym stopniu spełniał wymogi i oczekiwania pracodawcy, co pozwala na zatrudnienie go na ww. stanowisku.

Joanna Primel

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Święciechowie

Nabór na stanowisko urzędnicze ds. świadczeń wychowawczych

Informacje zamieszczane są na stronie BIP.Swieciechowa.pl

Informacja o wynikach naboru

na stanowisko asystent rodziny

w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Święciechowie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Święciechowie informuje, że w wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko asystent rodziny - została wybrana Pani Martyna Przybyła, zam. Dębowa Łęka.

Uzasadnienie wyboru:

Wybrana kandydatka spełniała wymagania niezbędne do zatrudnienia na stanowisku asystent rodziny pod względem formalnym i merytorycznym. Spełniła wymogi i oczekiwania pracodawcy, co pozwala na zatrudnienie jej na ww. stanowisku.

Joanna Primel

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Święciechowie


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Święciechowie

ul. Strzelecka 6,
64-115 Święciechowa
tel./fax: 65-533-07-32
kom. 519-687-828

Godziny urzędowania:

  • poniedziałek od 8,00 do 16,00
  • od wtorku do piątku od 7,00 do 15,00

Wykonane przez Grikon