Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Święciechowie
 

ul. Strzelecka 6 64–115 Święciechowa Tel. (65) 533-00-32 Tel./fax (65) 533-07-32 nr kom. 519-687-828 GOPS czynny od poniedziałku do piątku w godzinach: - poniedziałek od 8.00 do 16.00 - od wtorku do .piątku od 7.00 do 15.00 e.mail: kontakt@gops.swieciechowa.pl, gops.swieciechowa.pl

Kierownik 
 

Joanna Primel tel. : (65) 533-07-32, (65) 533-00-32

Pracownicy socjalni 65 533 00 32, 65 533 07 32, 519 687 828
 

 • Marta Kaczmarek Rejon I - Święciechowa, Trzebiny Tel. (65) 533-00 -32 w. 22
   
 • Joanna Skorupińska Rejon II - Krzycko Małe, Gołanice, Niechłód, Przybyszewo, Ogrody, Lasocice, Tel. (65) 533-07-32 w. 23
 • Anna Sztyler Rejon III - Długie Nowe, Długie Stare, Strzyżewice, Henrykowo, Piotrowice, Książęcy Las, Tel. (65) 533-07-32 w. 23

Asystent Rodziny, dodatek gazowy
 

 • Wiesława Pazoła Tel. (65) 533-07-32 nr kom. 519-687-908

Świadczenia rodzinne, dodatek mieszkaniowy i energetyczny, świadczenia wychowawcze
 

 • Izabela Musielak Tel. (65) 533-07-32 w. 21

Fundusz alimentacyjny,  świadczenia rodzinne, dodatek mieszkaniowy i energetyczny, świadczenia wychowawcze

 • Izabela Kaciczak Tel. (65) 533-07-32 Tel. (65) 533-00-32 w. 24

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny, Wielkopolska Karta Dużej Rodziny, dodatek osłonowy

 • Elwira Jankowska Tel. (65) 533-00-32 w. 26

Klub Senior +

 • Monika Poprawa - Dorabiała Tel. 797 767 006 codziennie w godzinach od 10.00 do 14.00
 • Sabina Pęziak
   

Punkt konsultacyjny dla osób doznających przemocy domowej

 • Joanna Primel - certyfikowany specjalista w zakresie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie, przyjęcia w każdy III czwartek miesiąca w godzinach od 15.00 do 17.00
   

Punkt konsultacyjny w ramach Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 

 • Maciej Wendowski - specjalista terapeuta przyjęcia w każdy poniedziałek miesiąca w godz. 16.00 do 18.00