Kontakt

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Święciechowie

ul. Strzelecka 6 64–115 Święciechowa Tel. (65) 533-00-32 Tel./fax (65) 533-07-32 nr kom. 519-687-828 GOPS czynny od poniedziałku do piątku w godzinach: - poniedziałek od 8,00 do 16,00 - od wtorku do piątku od 7,00 do 15,00 e.mail: kontakt@gops.swieciechowa.pl, gops.swieciechowa.pl

Kierownik

Joanna Primel tel. : (65) 533-07-32, (65) 533-00-32

Pracownicy socjalni 65 533 00 32, 65 533 07 32, 519 687 828

  • Małgorzata Kasper Rejon I - Święciechowa, Trzebiny Tel. (65) 533-00 -32 w. 22
  • Joanna Skorupińska Rejon II - Krzycko Małe, Gołanice, Niechłód, Przybyszewo, Ogrody, Lasocice, Tel. (65) 533-07-32 w. 23
  • Anna Sztyler Rejon III - Długie Nowe, Długie Stare, Strzyżewice, Henrykowo, Piotrowice, Książęcy Las, Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny, Wielkopolska Karta Dużej Rodziny, Tel. (65) 533-07-32 w. 23

Asystent Rodziny

  • Martyna Przybyła Tel. (65) 533-07-32 nr kom. 519-687-908

Świadczenia rodzinne, dodatek mieszkaniowy i energetyczny, świadczenia wychowawcze

  • Izabela Musielak Tel. (65) 533-07-32 w. 21

Fundusz alimentacyjny,  świadczenia rodzinne, dodatek mieszkaniowy i energetyczny, świadczenia wychowawcze

  • Izabela Kaciczak Tel. (65) 533-07-32 Tel. (65) 533-00-32 w. 24
Klub Senior +
  • Monika Poprawa - Dorabiała Tel. 797 767 006 codziennie w godzinach od 8.00 do 12.00

Punkt konsultacyjny w ramach Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

  • Maciej Wendowski - specjalista terapeuta przyjęcia w każdy poniedziałek miesiąca w godz. 16.00 do 18.00

Wykonane przez Grikon