Kompleksowa Integracja z rynkiem pracy

O projekcie

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 715 756,25 zł

OKRES REALIZACJI: 01.04.2017 – 30.09.2018 TYTUŁ PROJEKTU: Kompleksowa Integracja z rynkiem pracy

Projekt realizowany w partnerstwie z: J&C GROUP z Gdyni

Główny cel projektu: Trwałe wejście na rynek pracy 80 osób, w tym 44 kobiet i 36 mężczyzn, doświadczonych wykluczeniem społecznym poprzez zastosowanie wysokiej jakości usług aktywnej integracji społeczno-zawodowej.

Grupa docelowa:

Wsparcie w projekcie będzie dedykowane wyłącznie dla pełnoletnich mieszkańców województwa wielkopolskiego – gminy Święciechowa. Grupę docelową stanowią:

osoby doświadczone wielokrotnym wykluczeniem społecznym, w tym osoby, rodziny lub środowiska zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,osoby niepełnosprawne, niepełnosprawne intelektualnie i z niepełnosprawnościami sprzężonymi,osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa,bezrobotni oraz osoby bierne zawodowo.

Działania w projekcie:

Wsparcie psychologiczno-doradcze: ◊ Indywidualne spotkania z psychologiem,
◊ Grupowe warsztaty psychologiczne,
◊ Grupowe warsztaty aktywizacji zawodowej.
Certyfikowane szkolenia zawodowe: ◊ Kierowca kat. C+E,
◊ Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych,
◊ Pracownik biurowy z elementami obsługi komputera,
◊ Opiekun osób starszych.
Płatne staże zawodowe.Zwrot kosztów dojazdu.Pośrednictwo pracy.

Nabór ma charakter ciągły. Tworzone będą grupy 10-osobowe. Biuro projektu: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Święciechowie, ul. Strzelecka 6, 64-030 Święciechowa, tel. 65 533 07 32, 65 533 00 32, 519 687 828.

Dokumenty:

  1. Regulamin uczestnictwa.
  2. Formularz zgłoszeniowy.
  3. Oświadczenie.

Praca dla trenera aktywizacji zawodowej szczegóły tutaj

Zapraszamy do udziału w projekcie

Pierwsze warsztaty w ramach projektu

Pierwsze warsztaty w ramach projektu "Kompleksowa integracja z rynkiem pracy".

Warsztaty aktywizacji zawodowej w ramach projektu "Kompleksowa integracja z rynkiem pracy"

Kolejna grupa ukończyła warsztaty psychologiczne w ramach projektu "Kompleksowa integracja z rynkiem pracy"


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Święciechowie

ul. Strzelecka 6,
64-115 Święciechowa
tel./fax: 65-533-07-32
kom. 519-687-828

Godziny urzędowania:

  • poniedziałek od 8,00 do 16,00
  • od wtorku do piątku od 7,00 do 15,00

Wykonane przez Grikon