Stowarzyszenie Społeczno - Kulturalne KROKUS z Leszna zaprasza do skorzystania z bezpłatnej pomocy psychologicznej, pedagogicznej, terapeutycznej i edukacyjnej.

Projekt "Czas dla Rodziny" jest współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego i trwa od 15 maja do 15 grudnia 2024 roku.

W ramach projektu zapewnione jest wsparcie dla rodzin w pełnieniu funkcji opiekuńczo - wychowawczych, udzielona zostanie wielozakresowa, profesjonalna pomoc edukacyjna, doradcza, profilaktyczna i terapeutyczna, m.in. poprzez.:

- zajęcia w Klubie Rodzinnym KROKUS,

- warsztaty Szkoła dla Rodziców,

- spotkania wspierające kompetencje wychowawcze dla rodziców i opiekunów,

- program edukacyjny RODZINA OD-NOWA dla osób, par i małżeństw przeżywających kryzys,

- wsparcie psychologiczna - porady, konsultacje i terapie indywidualne oraz rodzinne dla osób w każdym wieku.

Głównym celem realizacji zadania jest poprawa funkcjonowania mieszkańców Województwa Wielkopolskiego będących w trudnej sytuacji rodzinnej poprzez świadczenie specjalistycznego wsparcia dla rodzin/opiekunów.

Zadanie realizowane jest przez pięciu specjalistów: 3 psychologów i 2 pedagogów. Wszelka świadczona pomoc jest bezpłatna. Skorzystać z niej mogą mieszkańcy Województwa Wielkopolskiego.

Szczegółowe informacji tutaj:

Stowarzyszenie Społeczno - Kulturalne KROKUS ul. Mickiewicza 2/3, 64 - 100 Leszno tel. 506 968 164