Logotyp Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Święciechowie informuje, że od 1 stycznia 2022r. obowiązuje nowe kryterium dochodowe w pomocy społecznej:

  1. dla osoby samotnie gospodarującej - w wysokości 776 zł,
  2. dla osoby w rodzinie - w wysokości 600 zł;

Załącznik:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Święciechowie

ul. Strzelecka 6,
64-115 Święciechowa
tel./fax: 65-533-07-32
kom. 519-687-828

Godziny urzędowania:

  • poniedziałek od 8,00 do 16,00
  • od wtorku do piątku od 7,00 do 15,00

Wykonane przez Grikon