Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Święciechowie przypomina o możliwości złożenia wniosku o dożywianie dzieci w szkole w ramach programu "Posiłek w szkole i w domu".

Pomocą mogą zostać objęte rodziny, spełniające kryterium dochodowe w wysokości 150% kryterium, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej (od 1 stycznia 2022r. kryterium dochodowe wynosi 600,00 zł). Do wniosku należy dołączyć wszystkie niezbędne dokumenty, szczegółowe informacje udzielą poszczególni pracownicy socjalni w zależności od terenu.

Obecny program obowiązywał od 1 września 2021r. do 31.12.2021r.

Kontakt do pracowników socjalnych 65 533 00 32, 65 533 07 32wew. 22 i 23, 519 687 828.


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Święciechowie

ul. Strzelecka 6,
64-115 Święciechowa
tel./fax: 65-533-07-32
kom. 519-687-828

Godziny urzędowania:

  • poniedziałek od 8,00 do 16,00
  • od wtorku do piątku od 7,00 do 15,00

Wykonane przez Grikon