""

Otwarcie Klubu Senior + Święciechowie

Opublikowano w dniu 2020.10.26 przez Joanna Primel - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Święciechowie w kategorii Komunikaty

Po wielu miesiącach pracy dnia 23 października 2020 roku w godzinach porannych został otwarty Klub „Senior+” w Święciechowie. W tym wyjątkowym dniu symbolicznie wstęgę otwierającą przecięli: Wójt Gminy Święciechowa Pan Marek Lorych, Przewodniczący Rady Gminy Święciechowa Pan Jerzy Machowiak, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Święciechowie Pani Joanna Primel, Przedstawicielka Seniorów Pani Aniela Włodarczak i Kierownik Klubu „Senior+” w Święciechowie Pani Monika Poprawa – Dorabiała. Niestety z uwagi na panującą pandemie uroczystość odbyła się w bardzo skromnym gronie, z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Klub „Senior+” mieści się w budynku po starym przedszkolu, na utworzenie ośrodka wsparcia Gmina Święciechowa pozyskała dotacje z rządowego programu „Senior+” w wysokości 125 000,00 złotych. Niegdyś wypełnione gwarem dzieci sale zmieniły się nie do poznania, aby służyć Seniorom Gminy Święciechowa. W ośrodku jest sala ogólna, aneks kuchenny, rehabilitacja, sala warsztatowa oraz przestronny piękny balkon, budynek wyposażony został w windę. Jak tylko sytuacja pozwoli w ośrodku pełną parą ruszą zajęcia między innymi: rehabilitacja, warsztaty z rękodzieła, komputerowe, kulinarne, planowane są również wycieczki i wiele innych działań.

Przypomnijmy, że Klub przeznaczony jest dla mieszkańców Gminy Święciechowa powyżej 60 roku życia spełniających jeden z poniższych warunków:

- dochód osoby nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego, w którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej

- osoba posiada stopień niepełnosprawności- jest osobą niesamodzielną

- osoba korzysta z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

- osoba jest zagrożona wykluczeniem lub ubóstwem.

Więcej na temat rekrutacji można dowiedzieć się na stronie internetowej http://klubseniora.swieciechowa.pl/ lub pod numerem telefonu 797 767 006

Źródło zdjęć: Pani Ewelina Konieczna oraz Pan Jacek Kuik z leszno24.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Święciechowie,

ul. Strzelecka 6,
64-115 Święciechowa
tel./fax: (65)533-07-32
kom. 519-687-828

Godziny urzędowania:

  • poniedziałek od 8,00 do 16,00
  • od wtorku do piątku od 7,00 do 15,00

Święciechowa

""

 Wykonane przez Grikon