""

Oferta pracy dla fizjoterapeuty

Opublikowano w dniu 2020.10.19 przez Joanna Primel - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Święciechowie w kategorii Komunikaty #Tagi: #Praca

Oferta – fizjoterapeuta, instruktor jogi

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Święciechowie zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na realizację poszczególnych działań:

a) organizowanie i prowadzenie zajęć terapeutycznych indywidualnych i grupowych w zakresie rehabilitacji ruchowej, aktywizacji sportowej z wykorzystaniem sprzętu sportowo- rehabilitacyjnego znajdującego się na wyposażeniu Klubu Seniora

b) wykonywanie zaleceń lekarskich w zakresie rehabilitacji

c) prowadzenie zajęć z jogi

d) prowadzenie dokumentacji realizowanych zajęć zgodnie z przepisami prawa

Miejsce realizacji zadań:

Klub Seniora w Święciechowie

ul. Kościelna 4

64-115 Święciechowa

Ilość godzin:

4 godziny w tygodniu ( 16 godzin miesięcznie, całość: 32 godziny)

2 godziny, 2 razy w tygodniu ( 3 godziny rehabilitacji + 1 godzina zajęć z jogi)

Termin: 02.11.2020 – 31.12.2020

Kryteria oceny ofert:

Kryterium wyboru będzie cena za 1 godzinę usług brutto.

Do oferty należy dołączyć:

  1. Formularz ofertowy wraz z podaniem, cv.

2. Dokumenty potwierdzające kwalifikacje

Niezbędne wymagania:

1. wykształcenie kierunkowe tytuł fizjoterapeuta (min. lic.).

2. wpis do Krajowego Rejestru Fizjoterapeutów.

3. Wysoka kultura osobista, empatia.

Oferty należy składać:

Ofertę należy złożyć w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Święciechowie, ul. Strzelecka 6, 64-115 Święciechowa nieprzekraczalnym terminie do dnia 28.10.2020 r. do godziny 15:00

Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjowania ceny z Wykonawcą, jeżeli przekroczy ona założony budżet.

Joanna Primel

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Święciechowie

Dokumenty

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Święciechowie,

ul. Strzelecka 6,
64-115 Święciechowa
tel./fax: (65)533-07-32
kom. 519-687-828

Godziny urzędowania:

  • poniedziałek od 8,00 do 16,00
  • od wtorku do piątku od 7,00 do 15,00

Święciechowa

""

 Wykonane przez Grikon