""

Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze referenta ds. funduszu alimentacyjnego i świadczeń rodzinnych

Opublikowano w dniu 2020.09.11 przez Joanna Primel - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Święciechowie w kategorii Komunikaty #Tagi: #Praca

Informacja o wynikach naboru

na stanowisko urzędnicze referent ds. funduszu alimentacyjnego i świadczeń rodzinnych  w Święciechowie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Święciechowie informuje, że w wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko urzędnicze referent ds. funduszu alimentacyjnego i świadczeń rodzinnych w Święciechowie została wybrana Pani Izabela Kaciczak, zam. Święciechowa.

Uzasadnienie wyboru:

Wybrana kandydatka spełniała wymagania niezbędne do zatrudnienia na stanowisku referent ds. funduszu alimentacyjnego i świadczeń rodzinnych pod względem formalnym i merytorycznym. Ponadto wykazała się wiedzą oraz doświadczeniem praktycznym na danym stanowisku. W najwyższym stopniu spełniła wymogi i oczekiwania pracodawcy, co pozwala na zatrudnienie jej na ww. stanowisku.


Joanna Primel

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Święciechowie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Święciechowie,

ul. Strzelecka 6,
64-115 Święciechowa
tel./fax: (65)533-07-32
kom. 519-687-828

Godziny urzędowania:

  • poniedziałek od 8,00 do 16,00
  • od wtorku do piątku od 7,00 do 15,00

Święciechowa

""

 Wykonane przez Grikon