""

Informacja o wynikach naboru na pracownika socjalnego na czas zastępstwa

Opublikowano w dniu 2020.07.14 przez Joanna Primel - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Święciechowie w kategorii Komunikaty #Tagi: #Praca

Informacja o wynikach naboru

na stanowisko pracownik socjalny na czas zastępstwa

w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej

w Święciechowie


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Święciechowie informuje, że w wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko pracownik socjalny została wybrana Pani Patrycja Przeniczka, zam. Strzyżewice.

Uzasadnienie wyboru:

Wybrana kandydatka spełniała wymagania niezbędne do zatrudnienia na stanowisku pracownika socjalnego pod względem formalnym i merytorycznym. W najwyższym stopniu spełniła wymogi i oczekiwania pracodawcy, co pozwala na zatrudnienie jej na ww. stanowisku.

Joanna Primel

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Święciechowie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Święciechowie,

ul. Strzelecka 6,
64-115 Święciechowa
tel./fax: (65)533-07-32
kom. 519-687-828

Godziny urzędowania:

  • poniedziałek od 8,00 do 16,00
  • od wtorku do piątku od 7,00 do 15,00

Święciechowa

""

 Wykonane przez Grikon