""

Informacja o wynikach naboru na Kierownika Klubu "Senior+" w Święciechowie

Opublikowano w dniu 2020.03.13 przez Joanna Primel - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Święciechowie w kategorii Komunikaty

Informacja o wynikach naboru

na stanowisko Kierownik Klubu „Senior+” w Święciechowie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Święciechowie informuje, że w wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko Kierownik Klubu „Senior+” w Święciechowie została wybrana Pani Monika Poprawa – Dorabiała, zam. Krobia.

Uzasadnienie wyboru:

Wybrana kandydatka spełniała wymagania niezbędne do zatrudnienia na stanowisku Kierownik Klubu „Senior+” w Święciechowie pod względem formalnym i merytorycznym. Ponadto wykazała się wiedzą oraz doświadczeniem praktycznym pracy w ośrodku wsparcia. W najwyższym stopniu spełniła wymogi i oczekiwania pracodawcy, co pozwala na zatrudnienie jej na ww. stanowisku.

Joanna Primel

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Święciechowie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Święciechowie,

ul. Strzelecka 6,
64-115 Święciechowa
tel./fax: (65)533-07-32
kom. 519-687-828

Godziny urzędowania:

  • poniedziałek od 8,00 do 16,00
  • od wtorku do piątku od 7,00 do 15,00

Święciechowa

""

 Wykonane przez Grikon