Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Święciechowa
""

Zmiany w nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie leszczyńskim od stycznia 2019r.

Opublikowano w dniu 2019.01.11 przez Joanna Primel - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Święciechowie w kategorii Komunikaty

Od 1 stycznia 2019 r., zgodnie z nowelizacją ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej ww. usługi będą świadczone każdej osobie fizycznej, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Za organizację nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie leszczyńskim odpowiada Starosta Leszczyński. Od 1 stycznia 2019 r. udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty.

W powiecie leszczyńskim zgłoszeń należy dokonać telefonicznie pod numerem

65 5296801

w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Lesznie, tj. w poniedziałki w godz. 8:00-16:00, a od wtorku do piątku w godz. 7:00-15:00 lub mailowo pod adresem: starostwo@powiat-leszczynski.pl. W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko, godzinę i lokalizację punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, z którego chce się skorzystać oraz numer telefonu kontaktowego. Zapisy przyjmowane są co pół godziny w ramach godzin otwarcia punktów.

Mieszkańcy powiatu leszczyńskiego mają do wyboru dwa punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w czterech lokalizacjach, zgodnie z poniższym harmonogramem:

Punkt nr 1 (prowadzony przez adwokatów i radców prawnych)

Krzemieniewo, budynek Urzędu Gminy, ul. Dworcowa 34, pok. nr 5:

poniedziałek         godz. 8:00 - 12:00

środa                     godz. 8:00 - 12:00

piątek                    godz. 12:00 - 16:00

Rydzyna, budynek Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, Plac Zamkowy 2

wtorek                    godz. 12:00 - 16:00

czwartek                godz. 8:00 - 12.00

Punkt nr 2 (prowadzony przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych "Wsparcie, Informacja, Rozwój" z Góry)

Lipno, budynek Zespołu Szkół, ul. Powstańców Wielkopolskich 68

środa                     godz. 14:30 - 19:00

czwartek               godz. 12:30 - 16:00

piątek                    godz. 15:00 - 19:00

Włoszakowice, budynek Urzędu Gminy, ul. Kurpińskiego 29

poniedziałek         godz. 11:00 - 15:30

wtorek                  godz.   8:00 - 12:30

(źródło: https://powiat-leszczynski.pl/...)

 Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa w powiecie leszczyńskim

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Święciechowie,

ul. Strzelecka 6,
64-115 Święciechowa
tel./fax: (65)533-07-32
kom. 519-687-828

Godziny urzędowania:

  • poniedziałek od 8,00 do 16,00
  • od wtorku do piątku od 7,00 do 15,00

Święciechowa

""

 Wykonane przez Grikon