""

Oferta na przeprowadzenie indywidaulnych konsultacji prawnych w ramach Projektu "Działamy razem z wiarą w lepsze jutro".

Opublikowano w dniu 2018.08.20 przez Joanna Primel - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Święciechowie w kategorii Komunikaty #Tagi: #Praca

Oferta na przeprowadzenie indywidualnych konsultacji prawnych w ramach Projektu "Działamy razem z wiarą w lepsze jutro".

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Święciechowie w związku z realizacją projektu pn. „Działamy razem z wiarą w lepsze jutro” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne zwraca się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na wykonanie poniższego zadania:

indywidualne konsultacje prawne dla osób niesamodzielnych (starszych, niepełnosprawnych) korzystających z usług opiekuńczych na terenie Gminy Święciechowa

załączniki:

  1. Formularz ofertowy wraz z podaniem, cv.

  2. Oświadczenie o łącznym zaangażowaniu zawodowym wykonawcy.

  3. Dokumenty potwierdzające kwalifikacje.

  4. Klauzula informacyjne RODO.


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Święciechowie,

ul. Strzelecka 6,
64-115 Święciechowa
tel./fax: (65)533-07-32
kom. 519-687-828

Godziny urzędowania:

  • poniedziałek od 8,00 do 16,00
  • od wtorku do piątku od 7,00 do 15,00

Święciechowa

""

 Wykonane przez Grikon