Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Święciechowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Święciechowie

ul. Strzelecka 6 64–115 Święciechowa Tel. (65) 533-00-32 Tel./fax (65) 533-07-32 nr kom. 519-687-828 GOPS czynny od poniedziałku do piątku w godzinach: - poniedziałek od 8,00 do 16,00 - od wtorku do piątku od 7,00 do 15,00 e.mail: ops_swie@wp.pl, gops.swieciechowa.pl

Kierownik

Joanna Primel tel. : (65) 533-07-32, (65) 533-00-32

Pracownicy socjalni 65 533 00 32, 65 533 07 32, 519 687 828

 • Maria Domańska Rejon I - Święciechowa, Trzebiny Tel. (65) 533-00 -32 w. 22
 • Joanna Skorupińska Rejon II - Krzycko Małe, Gołanice, Strzyżewice, Henrykowo, Ogrody, Lasocice, Książęcy Las Tel. (65) 533-07-32 w. 23
 • Anna Sztyler Rejon III - Długie Nowe, Długie Stare, Niechłód, Przybyszewo, Piotrowice Tel. (65) 533-07-32 w. 23

Asystent Rodziny

 • Martyna Przybyła Tel. (65) 533-07-32 nr kom. 519-687-908

Świadczenia rodzinne

 • Izabela Musielak Tel. (65) 533-07-32 w. 21

Fundusz alimentacyjny i świadczenia rodzinne

 • Anna Dobierzyńska Tel. (65) 533-07-32 Tel. (65) 533-00-32 w. 24

Świadczenia wychowawcze i program "Dobry start"

 • Sebastian Andrzejewski Tel. (65) 533-07-32 w. 26
 • Piotr Matecki Tel. (65) 533-07-32 w. 26

Punkt konsultacyjny w ramach Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 • Maciej Wendowski - specjalista terapeuta przyjęcia w każdy poniedziałek miesiąca w godz. 16.00 do 18.00

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Święciechowie,

ul. Strzelecka 6,
64-115 Święciechowa
tel./fax: (65)533-07-32
kom. 519-687-828

Godziny urzędowania:

 • poniedziałek od 8,00 do 16,00
 • od wtorku do piątku od 7,00 do 15,00

Święciechowa

""

 Wykonane przez Grikon